Pharmaboulevard reikt patiënten en apothekers kwalitatieve voorschriftvrije producten aan voor een verantwoorde en veilige patiëntenzorg. Met uiterst grote aandacht selecteren wij dan ook onze producenten en leveranciers, zodat onze patiënten en apothekers steeds kunnen rekenen op de onberispelijke kwaliteit van onze producten. Wij zijn een Belgisch bedrijf en actief in België en Luxemburg.

Pharmaboulevard propose, aux patients et aux pharmaciens, des produits en vente libre de qualité pour des soins responsables et sûrs pour les patients. Nous sélectionnons dès lors nos producteurs et nos fournisseurs avec la plus grande attention, afin que nos patients et nos pharmaciens puissent toujours compter sur la qualité impeccable de nos produits. Nous sommes une entreprise belge, active en Belgique et au Luxembourg.

ONZE MERKEN - NOS MARQUES